Kurve loddar ut ein konsert i samband med Showkonserten på Fagernes kulturhus 21. september

Vinn ein Kurve-konsertHer er vilkåra for konkurransen:

Den som vinn bestemmer kvar konserten skal vere. Kanskje heime, i eit forsamlingslokale eller på arbeidsplassen. Berre fantsien set grenser, men lokalet må vere oppvarma og eventuell husleige er det vinnaren som må betale.

Konserten varar i ca. 45 minutt.

Den som vinn kan vere einaste publikumar, ein kan invitere vener, eller ein kan selje billettar til inntekt for ei god velgjerdssak. Ein kan ikkje selje billettar til eigen fortenest.

Lokalet må romme 16 songarar i tillegg til den/ dei som skal høyre på. I større lokale bør det også vera plass til noko elektronisk utstyr.

Konserten må vera i Valdres eller tett ved. Reiseavstand kan i utgangspunktet ikkje vera meir enn 70 km frå Fagernes. Større avstand kan likevel vera mogleg om det er eit konsept som også er effektivt som merkevarebygging. Dette må i så fall avtalast med koret.

Konserten blir 18. januar 2020 eller eit anna tidspunkt som passar for koret. Eit eventuelt anna tidspunkt må avtalast innan 15. oktober 2019. Konserten bør i utgangspunktet vera gjennomført innan utgangen av mars 2020, men kan også skje seinare etter avtale med koret.

Lodd får ein ved å anten

  • Kjøpe billett innan 15. september.
  • Vippse kr. 50,- til Kurve (#97098) innan fredag 20 september.
  • Kjøpe lodd av ein i koret innan laurdag 21. september. Det vert seld lodd under konserten.

Trekning skjer på scenen på slutten av 20-konserten 21. september, og vinnaren vert kunngjort med namn, loddnummer eller rad/setenummer+konserttidspunkt på Facebooksida vår og på www.kurve.no etter siste jubileumskonserten. For at koret skal halde av dato for konserten, må vinnaren melde interesse innan 15. oktober 2019. Om vinnarloddet er frå lodd seld i loddbok, blir vinnaren kontakta.

Trekninga går føre seg slik:
Alle lodd, vipps-overføringar og billettar som er med i trekninga blir registrert i ei nummerert liste. Så blir det trekt eit nummer i denne lista.

 

Laurdag 21. september: Showkonsert med Kurve og Ragnhild Hemsing

2019-03-16 Kurve 0115 web 1Kurve inviterer til showkonsert med spanande gjesteartistar, breitt repertoar og kreativ koreografi. Koret og musikarane vil saman utforske det å vera i livet. Musikalsk spenner repertoaret frå det vare og mjuke til det heftige og oppstemte. Her kan du høyre folkemusikk og disko, vise og pop. Velkomen!

Kurve er eit acapellakor med 16 medlemmer frå heile Valdres. Etter jubileumskonserten i Kulturhuset for to år sidan, kunne dei notere superlativ som «Fenomenalt! Så variert, så vakkert, så verbalt, så vokalt, så visjonært, så voldsomt – so wonderful!» frå journalisten i avisa Valdres. Målet er å skape minst like god stemning denne gongen, no i samarbeid med fleire dyktige musikarar:

Ragnhild Hemsing er eit velkjent namn her i Valdres, men også nasjonalt og internasjonalt. Ho spelar både fiolin og hardingfele. Ragnhild har spelt med alle dei større norske orkestra, og mange rundt om i Europa, og ho har vore gjesteartist ved alle dei store festivalane og konserthusa i Noreg.

Alexander Tvenge er ein tubaist som seinast i vår begeistra dommarpanelet på Oslo Brassfestival med sin tubasolo. Dette let utruleg tøft i kombinasjon med koret!

Iselin Tronrud er berre 16 år, men allereie ein habil cellist som skapar nydelege stemningar med instrumentet sitt.

Mange av låtane på repertoaret er arrangert spesielt for Kurve i samklang med desse musikarane.

Tema for konserten er «Livsglimt»,  nemleg det livet kan by på av oppturar og nedturar, små og store under. Tekstane spenner frå dei små kvardagshendingane til glimt inn i det evige og uendelege, og ikkje minst: Håpet om at «noko vedunderleg skal skje!».

Tid: Klokka 16.00 og klokka 20.00

Billettar: 300,- (vaksne), 150,- (ungdom frå 13-23 år) og 75,- (barn). Bestilling på www.fagerneskulturhus.no

Vi gler oss til å synge for ei viktig sak måndag kveld, og vi gler oss over å ha med oss Alexander Tvenge på tuba og Iselin Tronrud på cello denne kvelden. Velkomne!Rynkeby 4

repertoar, vang

Kurveannonse

 

Julekonsert med Kurve

Plakat jul 2018Vi har hatt eit flott Kurve-år så langt! Det er inspirerande at det kjem så mange for å høyre på oss, og vi gler oss over å kunne formidle ulike stemningar og bodskap gjennom musikken vi syng. Eitt av høgdepunkta for oss var turen til Svalbard, der vi fekk eit sterkt møte med natur og menneske. No ser vi fram mot å runde av året med fire julekonsertar. Denne gongen blir alle konsertane i Slidrehuset på Valdres Folkemuseum. Med dei gamle husa som kulisse, lovar vi å synge for at du skal kjenne glede og fred i førjulstida. På repertoaret finst både Prøysen og Real Group, Hallelujah O’ jul med din glede. Varmt velkomne på julekonsert med Kurve 2018!

Blogg på WordPress.com.

Opp ↑